Având o vechime apreciabilă (de peste 40 de ani), Liceul Teoretic Negru-Vodă s-a impus ca o instituţie de cultură demnă de urmat, în partea de S-E a Dobrogei. Multe generaţii de elevi au beneficiat de pregătirea oferită de acest liceu, astăzi fiind oameni de seamă ai localităţii şi judeţului.
Prima şcoală cu predare în limba română de pe teritoriul comunei Negru- Vodă ( Cara – Omer ) a fost construită în 1899 la Chirnogeni ( Ghiuvenli ). Aceasta avea 95 de elevi şi era condusă de un învăţător. În aceeaşi perioadă funcţiona şi în centru de comună o şcoală turcească. La 1 februarie 1924 s-a construit în satul Măgura ( Dacuzaci ) şcoala de meserii ,, Principele Mihail’’. Frecventarea cursurilor a fost iniţiată şi asigurată de călugărul Iulian Georgescu care îşi desfăşura activitatea în locuinţa săteanului Ioan Stoian. Şcoala avea 16 elevi şi era finanţată de Ministerul Şcolar cu 6.000 lei pe an. La puţin timp după înfiinţare a fost mutată la Negru Vodă. Primii animatori şi entuziaşti ai organizării bunei desfăşurări a procesului de învăţământ au fost inginerul Iancu Jianu şi profesorul Kristodoula care fac donaţii şcolii ce constau în scule de fierărie şi un strung pentru prelucrarea lemnului. La început cursurile s- au ţinut timp de câteva luni în casa lui Constantin Stănescu unde se găseşte proprietatea lui Neagu Elisei.

     În anul    1927 s-a costruit o clădire destinată activităţii şcolare având ca primul învăţător pe N. Păunescu. Urmează apoi învăţătorii C. Popescu, A.L. Dociu, care au ocupat şi funcţia de directori ai şcolii. Banii necesari construirii acestui locaş de învăţământ au fost obţinuţi prin contribuţia benevolă a lociutorilor precum şi din suma provenită prin închirierea izlazului de către mocanii care treceau pe teritoriul comunei cu oile la iernat. Copiii învăţau dimineaţa şi după-amiaza având între cursuri o pauză pentru masă.Mai târziu ,în anul 1931,când populaţia comunei a crescut s-a construit o şcoală nouă al cărui local era prevăzut cu un nivel.Banii au fost disponibilizaţi de prefectura judeţului Constanţa , iar mâna de lucru a fost asigurată de locuitorii comunei.Şcoala avea patru săli de clasă mari,cancelarie,cameră de materiale şi atelierul de croitorie-lenjerie.S-a luat de asemenea măsura ca toate elevele din clasele V-VII să frecventeze cursul complementar ,iar băieţii , cursurile şcolii de meserii care se afla în incinta clădirii.

     În perioada 1959-1960 s-a construit “Liceul” local modern cu etaj având la început 8 săli de clasă ,două laboratoare şi alte dependinţe.În primii ani a fost instituită obligativitatea învăţământului de 7 clase , iar în 1965 se înregistrează prima promoţie de absolvire a 8 clase.Între timp se extde spaţiul de şcolarizare cu 5 săli de clasă şi un laborator, clădirea liceului dispunând în final de 13 săli în care învaţă elevii şi 3 laboratoare.Se trece şi la obligativitatea învăţământului de 10 ani.În prezent,pe teritoriul oraşului activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în 3 unităţi şcolare. În anul de învăţământ 1977-1978 în localitatea Negru-Vodă erau luaţi în evidenţa şcolară 831 elevi,acesta fiind anul când ultima clasă a XII a işi încheie ciclul.Liceul devine până în 1990 şcoală generală cu clasele I-X în cadrul căreia funcţiona treapta I liceală ,profil agricol,specialitatea mecanică-agricolă.În anul 1990,la solicitarea părinţilor şi a cadrelor didactice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a aprobat reînfiinţarea liceului sub denumirea de LICEUL TEORETIC NEGRU-VODĂ.